V prevádzkach tepelne spracujeme telesa o hmotnosti až 60 ton a dĺžke 20 metrov

Tepelné spracovanie kovov v stacionárnych a modulárnych peciach

Variabilnosť stacionárnych a modulárnych pecí na všetkých našich prevádzkach nám dovolí tepelne spracovať kovové konštrukcie a diely rôznych rozmerov , hmotnosti a akosti. V stacionárnych peciach žíhame až 7 metrové celky a variabilnú modulárnu pec zostavíme podľa vašeho priania pre telesa dlhé až 20 metrov. Váha bremien môže dosahovať až 60 ton.

Hlavným účelom tepelného spracovania je zlepšenie vlastnosti ocele, liatin a neželezných kovov po odlievaní, kovaní, pálení, obrábaní a zváraní.

Tepelné spracovanie kovov žíhanim vykonávame pri teplotách v rozmedzí 100-1200 °C. Nasleduje voľné ochladenie vzduchom, alebo regulované v peci.

Základné tepelné postupy využívané v našich peciach:

Predhriatie pred zváraním
Vykonáva sa, aby sa zabránilo behom zvárania a po vykonaní zvárania rýchlemu ochladeniu, hlavne v teplom ovplyvnenej oblasti zvaru, kde môže vznikať nežiadúca vytvrdená oblasť. Ďalej má vplyv na zníženie vodíku v zvare a zníži nebezpečie vzniku trhlín.
– teplota: 100–350 °C
– doba žíhania: podľa akosti a hrúbky materiálu

Žíhanie na zníženie vnútorného pnutia
Používame k zníženiu vnútorneho pnutia, ktoré vzniká vo výrobe napríklad po zváraní, obrábaní, tvarovaní za tepla, odlievaní, alebo pálení vplyvom nerovnomerného rýchleho ochladenia. Ohrievanie a ochladzovanie kovových dielov prebieha pozvoľna, riadene.
– teplota: 440–650 °C
– doba žíhania: 1–10 hodín

Žíhanie na mäkko
Žíhanie na mäkko je vhodné pre zmekčenie štruktúry, dosiahnutie čo najnižšej možnej tvrdosti a zaistenie dobrej obrobiteľnosti a zvariteľnosti. Používa sa najmä u nástrojových ocelí a niektorých konštrukčných legovaných ocelí pred kalením.
– teplota: 650–790 °C
– doba žíhania: 2–8 hodín (a viac)

Rekryštalizačné žíhanie
Slúži k odstráneniu zdeformovaných zŕn a spevnení spôsobených tvárnením za studena, alebo za nízkých teplôt. Dôjde k vzniku nových zŕn bez znakov predchádzajúcej deformácie a k obnoveniu schopnosti plastickej deformácie.
– teplota: 550–700 °C
– doba žíhania: od desiatok sekund do 1 hodiny

Žíhanie na odstranenie vodíka
Zabraňuje vzniku vnútorných trhlín, ktoré spôsobuje difúzny vodík. Vykonáva sa u rozmerných výrobkov, odliatkov, silných plechov a výpalkov.
– teplota: 600–680 °C
– doba žíhania: 10 hodín – niekoľko desiatok hodín

Normalizačné žíhanie
Normalizačné žíhanie slúži k dosiahnutiu rovnomernej, pravidelnej a jemnej štruktúry s vyššou pevnosťou. Používa sa najčastejšie u výkovkov, odliatkov, zvarencov, výliskov za studena, valcovaných profilov a plechov.
– teplota: 30 – 50 °C nad Ac3, popr. Acm
– doba žíhania: 1 hodina – 4 hodiny

Homogenizačné žíhanie
Pre vyrovnanie rozdielu chemického zloženia a odstránenie štrukturálnych nerovnomerností, najmä u veľkých výkovkov, odliatkov, u vysoko legovaných ocelí za účelom vyrovania koncetrácie legúr vo výrobku.
– teplota: 1 000–1 200 °C
– doba žíhania: 10–15 hodín (a viac)

Rozpúšťacie žíhanie
Používa sa pre zvýšenie koroznej odolnosti zvarových spojov CrNi a CrNiMo antikoróznych ocelí. Behom žíhania dôjde k rozpusteniu podstatného množstva karbidov a k dosiahnutiu rovnomernej štruktúry v zvarovanej konštrukcii a k vyrovnaniu chemického zloženia dielu. Ochladzovanie musí prebiehať zrýchleným spôsobom na vzduchu, alebo vo vodnom kúpeli.
– teplota: 950–1 150 °C
– doba žíhania: do 20 minút

Radi by ste o technologickom postupe žíhania kovov vedeli viac? Obráťte sa na našu technológiu, ktorá vám všetko potrebné rada priblíži.

 

Nezáväzná objednávka