euroheating group

Euro Heating Group (EHG) je skupina založená v roku 2015 z piatich spoločností z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Švédska a Fínska. Všetkých členov spojuje spôsob poskytovania služieb v oblasti tepelného spracovania s rovnako vysokými pracovnými štandardmi (ISO 9001, ISO 17663, EWF – 628r1 Heat Treatment of Welded Joints) za použitia najmodernejších zariadení pre tepelné spracovanie.

Vďaka vzájomnej spolupráci sme schopní poskytnúť zákazníkom väčšie portfolio našich služieb a predovšetkým obsiahnúť aj veľmi rozsiahle projekty. Nespornou výhodou je veľká operatívnosť  nielen po celej Európe.

Aktuálne celá skupina disponuje 53 operátormi, 101 mobilnými zariadeniami pre tepelné spracovanie a 32 žíhacími pecami (z toho 6 modulárnych a 1 plynová).

 

 

Naši partneri v rámci skupiny EHG

ARC-Heating s.r.o.
Domažlická 171
318 00 Plzeň, CZ
ARC-Heating AB
Tagenewägen 34B
425 37 Göteborg, SWE
ARC-Heat Sp. z o.o.
ul. Dolomitowa 6
41 935 Bytom, PL
HeaTreat Services OY
Rydöntie 12A
203 60 Turku, FIN