Kurs EWF v učebnách ARC-Heating - plán na rok 2018

Kurs EWF 628r1-10 Heat Treatment of Welded Joints

02. října 2017

Předběžné termíny kursů v roce 2018.

Únor                     –              19.2. – 27.2.2018         Obsazeno

Duben                  –              16.4. – 24.4.2018         Tři místa volná

Červen                 –              11.6. – 19.6.2018          Osm míst volných

Listopad              –              19.11. – 27.11.2018      Osm míst volných

 

Kurzy jsou pořádané autorizovaným školícím pracovištěm České svářečské společnosti ANB Českým svářečským ústavem s.r.o. ve spolupráci s firmou ARC-Heating s.r.o.

 

Kurz EWF Personál odpovědný za tepelné zpracování svarů

Závazná přihláška

Vzorový certifikát EWF